Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijke overheidstaak. Internationaal, nationaal en lokaal zijn de ambities op dit gebied fors. Zo wordt er gezamenlijk gewerkt aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen (klimaatverdrag Parijs), het verhogen van afvalscheidingspercentages in grote steden en het vergroten van het aandeel duurzame energiebronnen. Onze data analyses helpen overheden bij het realiseren van deze doelen. Constante monitoring van deze doelen bieden mogelijkheid om bij te sturen. Maar nog belangrijker: Hoe vertalen we deze ambities naar gedrag van mensen? Want uiteindelijk ligt hier de sleutel voor succes.

Onze data-analyses stellen je in staat complex gedrag te doorgronden en reiken we je handvatten aan om te sturen. Waar en bij wie zijn algemene beleidsinterventies, als subsidies of regelgeving, toereikend en waar moeten we maatwerkinterventies realiseren? Wat levert dit op en hoe kunnen we op koers blijven naar een duurzame samenleving.

 

 

Mogelijkheden

Grip op energie

Alleen het inzicht in verbruik is vaak de basis voor de eerste besparingen.

Afval in beeld

Krijg scheidingspercentages per buurt in beeld en start met gerichte maatregelen

Wouter
Wouter van der Bij
Interesse? Neem contact op:
24 april 2017

Afval verminderen met data

Lees verder
Heb je vragen of wil je kennismaken met Ynformed? Bel ons op +31 (0)30 341 01 10.