Sociaal domein

Gemeenten zijn volop bezig om het sociaal domein te transformeren. Het slim gebruiken van data kan deze transformatie versnellen. Zo vormen onze oplossingen de basis voor een juiste bezetting van wijkteams in gemeenten, het maken van de overstap van stepped care naar matched care en het vroegsignaleren van problematiek.

Dit realiseren we niet alleen door het analyseren van grote hoeveelheden data maar, ook door met onze datablik op een nieuwe manier naar bekende uitdagingen te kijken. Hierdoor worden mensen beter en sneller geholpen en kunnen we gezamenlijk de kosten van onze zorg betaalbaar houden.

Mogelijkheden

Verborgen armoede opsporen

Data science technieken toepassen op gemeente en Experian data om verborgen armoede bij huishoudens op te sporen. Met deze inzichten kunnen gemeenten deze huishoudens helpen, zodat verergering van problemen worden voorkomen.

Gerichtere wijkaanpak

Houdt de wijkaanpak voldoende rekeningen met alle problematieken in de wijk? Clusteranalyses geven antwoord op deze vraag. Het geeft inzicht in hoe zorg, werk, jeugd en inkomensproblematieken over de wijk verdeeld zijn. Hiermee kunnen wijkteams gerichter te werk gaan.

Inzicht in stapeling

Door data van verschillende zorgvoorzieningen te combineren krijgen gemeenten inzicht in de stapeling van zorgtypen en -kosten op huishoudensniveau. De voorspellende kenmerken van de stapelingshuishoudens helpen wijkteams om beter integraal te werken.

Jorinde
Jorinde Schuitema
Interesse? Neem contact op:
31 augustus 2017

Clusteranalyse van sociale voorzieningen

Lees verder
14 oktober 2016

Zorg voor de jeugd in 2030

Lees verder
5 oktober 2016

Datagedreven sturing sociaal domein gaat over meer dan data

Lees verder
Heb je vragen of wil je kennismaken met Ynformed? Bel ons op +31 (0)30 341 01 10.