Zorg

Ziekenhuizen, verzekeraars en zorginstellingen hebben veel data. Van strak vastgelegde informatie rond DBC’s tot handgeschreven aantekeningen van verpleegkundigen tijdens een patiëntenronde. Veel van deze data wordt verzameld ter verslaglegging of om financiering mogelijk te maken. De potentiële waarde van deze data te benutten om de zorg te innoveren gebeurt echter nog onvoldoende. Analyses van geanonimiseerde data helpen om patronen te herkennen in problematiek. En geven inzicht waar en bij wie welke ondersteuning zinvol is. In sommige gevallen lukt het zelfs om te voorspellen waar toekomstige zorgvragen kunnen ontstaan. Onze oplossingen kunnen hierbij helpen.

Mogelijkheden

Populatiebekostiging als alternatieve financieringsstructuur

Accurate inschatting van het huidige en toekomstige verzorgingsgebied van zorginstellingen en ziekenhuizen om te komen tot een populatiebekostiging van de zorg.

Transparante ziekenhuiszorg door verbinding van kwaliteit met kosten

Artsen en ziekenhuismanagers ondersteunen bij een effectief en betaalbaar behandelplan door de analyse van anonieme data van behandeltrajecten en bijbehorende DBC-bekostiging.

Pro-actieve aanpak op veiligheidsrisico’s in zorgprocessen

Realtime monitoren en analyseren van de complexe samenloop van omstandigheden die leiden tot een loss of control.

Grip op kindermishandeling

Signalering en registratie verbeteren door het bundelen van ongestructureerde informatie, onderduikgevoelens en kennis van honderden zorgprofessionals

Wouter
Wouter van der Bij
Interesse? Neem contact op:
10 oktober 2017

Data Science in het UMCU: Netflix voor medicatie?

Lees verder
11 december 2015

How to solve a trillion-dollar medical problem with data (Wired health Talk)

Lees verder
18 november 2015

Kindermishandeling slim signaleren met data: het kan

Lees verder
Heb je vragen of wil je kennismaken met Ynformed? Bel ons op +31 (0)30 341 01 10.